Wymagany Flash Player w wersji 7 lub wyłšczona obsługa Java Script.

  
97-500 Radomsko, ul. Miła 13
tel.:(44) 685-44-28
tel./fax: 044 685 44 29
e-mail:dyrektorpp1@radomsko.pl
Dyrektor:mgr Krzysztof Janik

    

  
Serdecznie zapraszamy wychowanków naszego Przedszkola oraz ich Rodziców do udziału w konkursie fotograficznym 

p.t .„Las w moim obiektywie”


CELEM KONKURSU JEST: 
- rozbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej przyrody, pięknem i zasobnością naszych lasów, ich bioróżnorodnością oraz potrzebą ochrony dziedzictwa przyrodniczego
- uwrażliwienie dzieci i ich rodziców na piękno otaczającej przyrody- las
- promocja bogactwa przyrodniczego radomszczańskich lasów
- zachęcenie uczestników konkursu i ich rodzin do wędrówek oraz aktywnego wypoczynku w lesie
- kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata roślin i zwierząt

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkola i ich rodziców
2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. 
3. Zgłaszane fotografie muszą być w pełni autorskie, nie mogą być nagrodzone w innych konkursach oraz nie mogą być modyfikowane w programach graficznych.
4. Prace powinny być związane tematycznie ze światem leśnej przyrody
6. Prace powinny spełniać następujące wymogi techniczne: fotografia powinna być kolorowa, wykonana w formacie nie mniejszym niż 15 cmx 21 cm ( może być większa)
7. Prace o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniające regulaminu będą wyłączone z konkursu. 
8. Zdjęcia przechodzą na własność organizatora.
9. Do każdego zdjęcia należy dołączyć następujące informacje: 
a) Imię i nazwisko autora, 
b) wiek dziecka
f) tytuł zdjęcia
g) miejsce wykonania fotografii
h) zdjęcia należy składać u nauczycieli oddziałów do dnia 30.05.2014 r( piątek)

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU POŁĄCZONE Z WYSTAWĄ ZDJĘĆ I WRĘCZENIEM ATRAKCYJNYCH NAGRÓD NASTĄPI 12.06.2014 R. O GODZINIE 10.00 W HOLU PRZEDSZKOLA. 
  

  
BIEG PRZEDSZKOLAKÓW

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy, współorganizator XXXII Radomszczańskiego 
Biegu Wiosennego zaprasza dzieci i rodziców do udziału w 
I Biegu Przedszkolaków 
na dystansie 220 m z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

Miejsce i termin: 3 maja 2014, o godz. 10.30. Park Solidarności przy ul. Armii Krajowej

Wszyscy uczestnicy (dzieci w wieku przedszkolnym) otrzymają pamiątkowe medale.

Zgłoszenia przyjmowane są w dniu imprezy (3 maja) w godzinach 8.30-10.00 w sekretariacie zawodów w Skateparku, ul. Leszka Czarnego 22
   

    
Na podstawie planu dyżurów radomszczańskich przedszkoli przekazanego przez Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Radomsko dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku zawiadamia, że w okresie ferii letnich, dyżur pełnią następujące przedszkola:

Od 01 lipca 2014r. do 31 lipca 2014r.:

Publiczne Przedszkole nr 10 w Radomsku, ul. Armii Krajowej 13

Od 01 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r.:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku, ul. Miła 13

Rodzice, których dzieci będą w w/w okresach korzystać z opieki przedszkolnej winni zgłosić je u nauczycieli oddziałów, do których uczęszczają, do dnia 16 czerwca 2014r.

Decyzja ta jest wiążąca w zakresie zawarcia umowy na okres ferii letnich.
 

  


"Ćwiczyć każdy może"


W miesiącu grudniu 2013r. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Radomsku przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej wspierane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Tytuł „Przedszkole w Ruchu” stanowi wyróżnienie dla przedszkoli, które w istotny sposób przyczynią się do promowania w swoim środowisku aktywności fizycznej. Celem akcji jest promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wsród dzieci i ich środowiska rodzinnego.

Więcej informacji na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl

Osiągnięcia dokumentujemy w zakładkach
promujemy zdrowie
imprezy przedszkolne
publikacje nauczycieli
 

 

 


© 2013. studioG9.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.